What are you looking for?
Loading

Dit doet NCG

Ieder jaar maakt de gemeente in overleg met NCG een Lokaal Plan van Aanpak (LPA). Daarin staat met hoeveel en met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces. De versterking gebeurt in verschillende stappen. Informatie hierover vindt u op de website van NCG.

Nadat een adres is opgenomen in het LPA van de gemeente, volgt opname en beoordeling van de situatie. Is het huis veilig genoeg? Zo nee, dan bekijkt NCG of het versterkt wordt of dat gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw. Dan maakt NCG een plan voor het uitvoeren van de versterking. Dit plan bespreekt NCG met de eigenaar. Worden die het eens, dan neemt NCG het versterkingsbesluit en start de uitvoering. Het resultaat: het adres voldoet aan de veiligheidsnorm.

Een huis valt onder de versterkingsopgave als het in het aardbevingsgebied staat en mogelijk  niet veilig is. 'Veilig' betekent dat iedereen genoeg tijd moet hebben om een gebouw bij een zware aardbeving veilig uit te komen. Is een gebouw veilig, dan is het 'op norm'. Voldoet een woning niet aan deze (landelijke) norm? Dan is versterking van de woning nodig. In de gemeente Groningen zijn 5.038 adressen opgenomen in de versterkingsoperatie.

In het verleden zijn afspraken gemaakt over de versterking van een bepaalde groep adressen. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over de technische uitvoering van de versterking. Deze groepen adressen noemen we batches. Op de website van NCG leest u meer over uw batch. 

Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied, maar zit u niet het versterkingsprogramma van NCG? Dan kunt u – als u twijfelt over de veiligheid van uw woning – zelf een opname aanvragen bij NCG. Dit noemen we een opname op verzoek.Het aanvraagformulier vindt u hier op de website van NCG.

De typologie-aanpak betekent dat NCG huizen per woningtype beoordelen, in plaats van elk huis apart. Dat scheelt veel tijd, want er zijn ruim 26.000 adressen in de versterkingsopgave die volgens de geldende veiligheidsnormen beoordeeld moeten worden. NCG bekijkt een aantal woningen van hetzelfde type en neemt dat als basis voor de beoordeling. Een type huis is bijvoorbeeld een huis uit een bepaald bouwjaar, gebouwd met vergelijkbare materialen en op dezelfde soort ondergrond. Los daarvan krijgt elke woning nog steeds een opname om te kijken of er bijzonderheden zijn. Bij de typologie-aanpak kijkt NCG ook waar de woning staat. Zo kan NCG beoordelen welke krachten een aardbeving op de woning uitoefent. Deze aanpak is in de loop van 2021 ingevoerd.

Bekijk de video van NCG over de typologie-aanpak.

Als bewoners tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting aan. Als het kan en als u dat wilt, krijgt u een tijdelijke woning zo dicht dicht mogelijk bij uw huis. De gemeente en NCG bekijken samen hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is en wat geschikte locaties zijn. Woningeigenaren kunnen tegen vergoeding, ook zelf tijdelijke huisvesting regelen. 

Het team Versterken & Vernieuwen van gemeente Groningen en het versterkingspunt van NCG werken sinds 4 april samen het voormalige pand van basisschool De Fontein aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer. Iedere eerste dinsdag van de maand zijn er ook medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Groningen aanwezig.

Heeft u vragen voor de gemeente? Tijdens kantooruren kunt u altijd langskomen. Wilt u zeker weten dat er iemand is die uw vraag kan beantwoorden? Maak dan eerst een afspraak via versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Heeft u vragen voor NCG? Neem contact op met uw bewonersbegeleider om een afspraak te maken. Heeft u geen bewonersbegeleider? Bel dan met het centrale telefoonnummer van NCG: 088-0414477. NCG is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot en met 17.00 uur.
Meer informatie vindt u op de website van NCG.