U bent hier

Subsidieregeling Energieneutraal Ten Post

Subsidieregeling Energieneutraal Ten Post 

De subsidieregeling Energieneutraal Ten Post is een subsidie van de gemeente Groningen. De subsidie is voor woningeigenaren in Ten Post, Wittewierum of Kröddeburen (postcodegebied 9792), die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG vallen. De woningen waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd, moeten versterkt worden, zijn nog in afwachting van het versterkingadvies of zijn op norm verklaard.

De subsidie is bedoeld om de woning duurzamer te maken. Eigenaren kunnen maximaal € 28.000,- aanvragen. Er is genoeg tijd om de subsidie aan te vragen, want de subsidie staat open tot en met 31 december 2026. Daarnaast heeft de gemeente voldoende geld gereserveerd, zodat alle aangeschreven woningen de subsidie van maximaal € 28.000 kunnen aanvragen.

Waarom deze subsidie?

De gevolgen van de aardbevingen leiden tot ongelijkheid in het dorp. Een deel van de woningeigenaren krijgt een nieuwe, duurzame woning, maar dat geldt niet voor iedereen. Met deze subsidieregeling helpt de gemeente Groningen woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor de zogenoemde sloop- en nieuwbouwregeling, om hun woning te verduurzamen. Zo wil de gemeente de ongelijkheid in het dorp verkleinen. 

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is voor woningeigenaren van een woning in postcodegebied 9792 (Ten Post, Wittewierum en Kröddeburen) die niet in aanmerking komen voor de sloop-/nieuwbouwregeling. De subsidie geldt niet voor bedrijfspanden, schuren en andere objecten die geen woning zijn.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U krijgt subsidie voor het verduurzamen van uw woning. U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Het aanschaffen van materiaal en de installatiekosten door een professionele uitvoerder (installateur/aannemer).
  • Voor het aanbrengen of installeren van diverse energiebesparingsmaatregelen, zoals isolatiematerialen, HR++ glas, kozijnen, zonnepanelen, (zonne-)warmtepomp door een professionele uitvoerder. Alle energiebesparingsmaatregelen kunt u hier vinden.

De subsidie geldt alleen voor maatregelen die worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf en die bijdragen aan de verduurzaming. De subsidie geldt dus niet voor zaken als stoffering, inrichting dakpannen, stucwerk, etc. Daarnaast ook niet voor in eigen beheer zelf uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • De woning staat in Ten Post, Kröddeburen of Wittewierum en ligt in het postcodegebied 9792.
  • De aanvrager is de eigenaar van de woning waar de aanvraag voor gedaan wordt.
  • De woning valt niet onder de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG in het kader van de versterkingsopgave van NCG.
  • De subsidie geldt alleen voor bestaande bouw.
  • De aanvrager heeft een Energieadvies-rapport van EnergiePloeg. 
  • De aanvrager heeft de subsidie € 7.000,- verduurzaming van SNN al aangevraagd en gebruikt. 

Subsidie aanvragen?

U kunt de subsidie Energieneutraal Ten Post aanvragen via de subsidiepagina van de gemeente Groningen. Dat kan hier.

Eerst nog meer achtergrondinformatie?

Lees dan hieronder verder. Of bekijk de brochure met alle informatie. 

Koppelkansen 

Waar het kan, proberen we bij de versterkingsmaatregelen tegelijk te verduurzamen. Dit noemen we koppelkansen. Gemeente, NCG en het bedrijfsbureau Bouw Impuls werken hierbij nauw samen. Door werkzaamheden te combineren, willen we de bouwoverlast voor de bewoners zo veel mogelijk beperken. Als dit voor uw woning van toepassing is, neemt bedrijfsbureau Bouw Impuls of NCG contact met u op.

Is uw woning op norm? Dan hoeft er niet versterkt te worden en zijn er geen koppelkansen. U kunt zelf een professionele uitvoerder inschakelen en starten met de verduurzaming wanneer u dat wilt. Een energieadviseur van de gemeente Groningen kan u helpen bij het maken van keuzes. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Energieadvies-rapport

Het energieadvies-rapport is een voorwaarde bij het aanvragen van de subsidie. De medewerkers van EnergiePloeg maken een grondige energiescan van uw woning. Wat is de staat van uw huis? Welke maatregelen zijn wenselijk? Wat is mogelijk, wat is passend? Op basis van deze scan krijgt u een gratis verduurzamingsadvies-op-maat. 

Heeft u nog geen energieadvies-rapport? Meld u dan aan voor een gratis energiescan van EnergiePloeg. Via de knop hieronder kunt u zich aanmelden.

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post

Vanaf wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

U kunt de subsidie aanvragen vanaf zomer 2023 tot en met 31 december 2026.

Voor welke adressen geldt de subsidie Energieneutraal Ten Post?

De subsidie geldt voor de ruim 200 woonadressen in postcodegebied 9792: Ten Post, Kröddeburen en Wittewierum. De regeling geldt niet voor woningen die onder een sloop-/nieuwbouwregeling vallen binnen de versterkingsopgave van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), zoals de meeste woningen in de Nije Buurt of voor nieuw te bouwen gebouwen. Deze huizen worden immers al nieuw en duurzaam gebouwd. De subsidie geldt ook niet voor gebouwen met enkel een werkbestemming of een bestemming anders dan wonen.

Wat is het subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden bij de gemeente Groningen?

Maximaal € 28.000,- per adres.

Ik heb de subsidie aangevraagd. En nu?

Nadat u de subsidie via onze website heeft aangevraagd, krijgt u een verleningsbeschikking, zoals dat heet. Dat betekent dat er maximaal € 28.000 voor u gereserveerd is om te gebruiken voor de verduurzaming van uw woning. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening gestort.

U kunt bij verschillende uitvoerders offertes aanvragen om uw woning te laten verduurzamen. Heeft een uitvoerder een interessante offerte? Dan kunt u die opsturen naar gemeente. Wanneer de gemeente akkoord heeft gegeven, dan kunt u de uitvoerder ook akkoord geven. Als de werkzaamheden klaar zijn, ontvangt de uitvoerder het geld rechtstreeks van de gemeente. Dit bedrag wordt dan van de maximaal € 28.000,- afgetrokken.

Wanneer kan ik starten met de verduurzaming van mijn woning?

Als u een energieadvies-rapport heeft, kunt u op zoek naar een professionele uitvoerder of uitvoerders en offertes aanvragen. De offertes mogen maximaal twee maanden oud zijn en het energieadvies-rapport maximaal achttien maanden. U heeft tot en met 31 december 2026 de tijd om de subsidie aan te vragen.

Wat zijn koppelkansen?

Als uw woning versterkt moet worden, is het raadzaam om de verduurzamingsmaatregelen ook direct mee te nemen. Dit bespaart geld. Bovendien zit u dan niet twee keer in de verbouwing. Dit noemen wij koppelkansen.

Mijn woning krijgt geen versterkingsadvies, maar is op veiligheidsnorm voor aardbevingsbestendig bouwen verklaard. Komen wij in aanmerking voor de subsidie?

Ja, als uw woning op norm is verklaard en u voldoet aan de andere voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor de subsidie.

Als de subsidie is toegekend, ben ik dan verplicht om het werk door bepaalde partijen uit te laten voeren?

Nee, u kiest uw eigen professionele uitvoerder(s). Als uw woning versterkt moet worden, raden we u wel aan om de werkzaamheden voor versterken en verduurzamen door één uitvoerder te laten uitvoeren. Een professionele uitvoerder is een aannemer of een installateur.

Zijn er mogelijkheden voor overige financiering?

Via de gemeente Groningen kunt u een afspraak maken met een energieadviseur. Zij kunnen met u meedenken over financieringsmogelijkheden. Denk aan het afsluiten van een aanvullende lening om de verduurzaming van uw woning (deels) te financieren.

Wat, als ik al maatregelen voor verduurzaming heb genomen? Kan ik deze met terugwerkende kracht declareren?

Facturen van na 6 november 2020 kunt u met terugwerkende kracht indienen. Op deze datum zijn extra afspraken gemaakt door het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen en Oldambt. Hierin komt ook de subsidie van € 7.000,-woningverduurzaming terug.

Let op! U kunt geen facturen indienen die al vergoed zijn door SNN of een andere partij. Ook moeten de facturen afkomstig zijn van professionele uitvoerders.

Is € 28.000,- + € 7.000,- van SNN (subsidie verduurzaming) genoeg om mijn huis te verduurzamen?

Dat zal niet altijd het geval zijn. Het maximale bedrag van € 28.000,- plus de € 7000,- SNN-subsidie duurzaamheid die u eerst aangevraagd moet hebben, zijn niet altijd genoeg om uw hele huis te verduurzamen. Kijk op www.snn.nl voor informatie over andere subsidies om uw huis te verduurzamen.

Naast de subsidies zijn er ook verschillende leningen beschikbaar. Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact met ons opnemen.

Ik heb een agrarisch bedrijf. Kan ik de subsidie aanvragen?

Nee, u komt hier niet voor in aanmerking. De subsidieregeling Energieneutraal Ten Post mag namelijk niet in strijd zijn met Europese regelingen (Europees steunkader). Naar verwachting past deze gemeentelijke subsidie niet bij de vele Europese subsidieregelingen voor uw sector.

Subsidie aanvragen?

U kunt de subsidie Energieneutraal Ten Post aanvragen via de subsidiepagina van de gemeente Groningen. Dat kan hier.
Heeft u hierbij hulp of advies nodig? Kom dan langs bij het inlooppunt in het dorpshuis ’t Holt in Ten Post. Daar zijn de gemeente Groningen, NCG en WIJ Ten Boer elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur aanwezig. Kijk hier voor actuele openingstijden van het inlooppunt.

Hulp of advies verduurzaming woning nodig?

De verduurzaming van uw woning kan mogelijk vragen oproepen. Daarom bieden we samen met de NCG en EnergiePloeg voor elke woning die in aanmerking komt voor de subsidie Energieneutraal Ten Post ondersteuning aan bij de verduurzaming. 

Moet uw woning nog versterkt? - energieadviseurs van EnergiePloeg

Als uw woning nog versterkt moet worden, kunnen energieadviseurs van EnergiePloeg u helpen met het maken van keuzes voor de verduurzaming. Zij gaan met u en uw aannemer hierover in gesprek. Dit gebeurt in afstemming met de Nationaal Coördinator Groningen.

Voldoet uw woning aan de veiligheidsnorm? - energiecoaches gemeente Groningen

Als uw woning voldoet aan de veiligheidsnorm, hoeft uw woning niet meer versterkt te worden. Als dit het geval is, dan kunt u gebruik maken van energiecoaches van de gemeente Groningen. Zij kunnen u helpen met het maken van keuzes bij de verduurzaming van uw huis. 

Wat kan een Energiecoach voor u betekenen?

• Hij kan met u kijken naar het Energieadvies-rapport van EnergiePloeg;
• Hij kan u helpen met de subsidieaanvraag Energieneutraal Ten Post;
• Hij kan u adviseren in offerteaanvragen;
• Hij kan met u meedenken over extra financieringsmogelijkheden, zoals andere subsidies en leningen.

Energiecoaches gemeente Groningen

 

 

 

 

 

 

De gemeente heeft twee energiecoaches beschikbaar gesteld: Harko de Boer en Marcel IJzer. U kunt contact met ze opnemen voor het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Weet u nog niet of uw woning versterkt moet worden of op veiligheidsnorm is verklaard?

Voor sommige woningen is het nog niet bekend of de woning versterkt moet worden of op veiligheidsnorm is. Is dat bij u het geval? Dan adviseren we u om  nog even te wachten met de verduurzaming van uw woning. Misschien moet uw woning versterkt worden. Als dit het geval is, neemt de NCG mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zoals isolerende maatregelen, mee in de versterking van uw woning, 

 

Privacyverklaring

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de aanvraag van de subsidieregeling. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt. Op die manier wordt voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner zoveel mogelijk beperkt. Onze privacyverklaring kunt u hier lezen. De privacyverklaring van de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post kunt u hier lezen.