U bent hier

Subsidies en vergoedingen

 

Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies en vergoedingen. Ze komen van verschillende organisaties die werken aan schadeherstel, versterking en plannen voor de toekomst van Groningen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de geldende regelingen en vergoedingen. Via de linkjes vindt u meer informatie. Ook handig: het vergoedingenoverzicht op de website van NCG.

Op welke subsidies kunt u aanspraak maken?

Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen €10.000 (blok E-subsidie)

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen €10.000,- is een subsidie voor eigenaren van huizen in bepaalde postcodes in het aardbevingsgebied (‘waardedalingsgebied IMG’). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) trok op 14 januari 250 miljoen euro extra voor deze subsidie. Dit betekent dat iedereen die ervoor in aanmerking komt, de subsidie kan aanvragen.

Subsidieregeling Energieneutraal Ten Post

Subsidieregeling voor woningeigenaren in Ten Post, Wittewierum en Kröddeburen (postcodegebied 9792), die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG in het kader van de versterkingsopgave vallen. De subsidie is bedoeld om de woning duurzamer te maken.

Belangrijkste voorwaarden:

  • De woning staat in Ten Post, Kröddeburen of Wittewierum en ligt in het postcodegebied 9792.
  • De aanvrager is de eigenaar van de woning waar de aanvraag voor gedaan wordt.
  • De woning valt niet onder de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG in het kader van de versterkingsopgave van NCG.
  • De subsidie geldt alleen voor bestaande bouw.
  • De aanvrager heeft een Energieadvies-rapport van EnergiePloeg. 
  • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 28.000,-.
  • De aanvrager heeft de subsidie € 7.000,- verduurzaming van SNN al aangevraagd en gebruikt. 
  • De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 31 december 2026.

Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post. De subsidie kunt u aanvragen via de website subsidies van de gemeente Groningen.


Regeling versterking gebouwen Groningen - herbeoordeling (€13.000)

Heeft of krijgt u een versterkingsadvies met oude inzichten waarin staat dat uw gebouw versterkt moet worden? En heeft u nog geen overeenkomst met een aannemer voor deze versterking? Dan kunt u ervoor kiezen om uw gebouw opnieuw te beoordelen met de nieuwste inzichten. In dat geval ontvangt u een vrij te besteden bedrag van €13.000 en komt u in aanmerking voor een subsidie van €17.000 voor het verbeteren én verduurzamen van uw gebouw (zie ook hieronder).

Subsidie Verduurzaming Groningen (€7.000)

Bent u eigenaar van een woning die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zit? En is het versterkingsadvies gemaakt met verouderde inzichten? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie van 7.000 euro voor het verduurzamen van uw woning of ander gebouw. U kunt het geld bijvoorbeeld gebruiken voor het aanschaffen van zonnepanelen, isolatiematerialen of HR++ glas. Ook deelnemen aan een lokaal energieproject is mogelijk.

Subsidie Verduurzaming en verbetering Groningen (€17.000)

U komt in aanmerking voor een subsidie van €17.000 euro voor het verbeteren én verduurzamen van uw woning of gebouw. Dit omdat u al lang wacht op de beoordeling. Daardoor heeft u onderhoud of investeringen aan uw woning of gebouw misschien uitgesteld. Met deze subsidie kunt u uw woning of gebouw duurzamer maken en verbeteren.

Blok B subsidie (gemeentelijke regeling moeilijk uitlegbare verschillen)

De Blok B-subsidie heet ook wel de gemeentelijke regeling voor moeilijk uitlegbare verschillen. Gemeenten kunnen maatwerk toepassen om te voorkomen dat er grote verschillen ontstaan in hetzelfde dorp of in dezelfde wijk. Die verschillen kunnen ontstaan als voor het ene huis wél een ingrijpend versterkingsadvies is of wordt voorgesteld, maar voor het andere huis niet. Terwijl het vaak om huizen gaat die erg op elkaar lijken of die dicht bij elkaar in de buurt staan. Heeft u van uw gemeente een brief gehad waarin stond dat u hiervoor in aanmerking kwam? Dan kunt u deze subsidie en/of vergoeding van maximaal 30.000 euro (Blok B) aanvragen via SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland).

Subsidieregeling Versterking Gebouwen Groningen

Bent u woningeigenaar en heeft u een versterkingsadvies? Dan is het mogelijk om via NCG een bijdrage te ontvangen om uw woning in eigen beheer te (laten) versterken. U kunt subsidie aanvragen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de versterking. Ook voor tijdelijke huisvesting en voor financiering van de afwerking en inrichting van uw woning kunt u subsidie aanvragen.

Funderingssubsidie Woltersum

Huiseigenaren in Woltersum kunnen subsidie aanvragen voor het aanpakken van funderingsproblemen van hun huis. De subsidie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bestemd voor een onderzoek van de fundering, het tweede deel voor herstel of vernieuwing als dat nodig blijkt. Een belangrijke voorwaarde is dat de woning een versterkingsadvies van NCG heeft. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van SNN.

Inwoners van Woltersum die meer willen weten over de funderingssubsidie of versterken in het algemeen, kunnen terecht bij het Inlooppunt in Dorpshuis De Bongerd. Het Inlooppunt is geopend op dinsdag van 13.00 – 15.00 uur en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en is een initiatief van gemeente Groningen, NCG en IMG.

Subsidie Waardevermeerdering (SNN)

Als woningeigenaar met een erkende schade van minstens 1.000 euro kunt u via deze regeling een maximaal bedrag van 4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.

Waardedalingsregeling

In een deel van onze gemeente zijn de huizen minder waard geworden door de aardbevingen. Via de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen kunnen eigenaren hiervoor een tegemoetkoming krijgen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Vergoeding immateriële schade (‘smartengeld’)

Sinds juni 2021 kunnen Groningers een aanvraag indienen bij IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) voor vergoeding van immateriële schade. IMG voert de regeling stap voor stap (per regio) uit om vertraging bij de afhandeling te voorkomen. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf september tot en met december 2022 een aanvraag indienen. Via de website van IMG  kun je je aanmelden voor de e-mailservice. Je krijgt dan bericht als je een aanvraag kunt doen.

Vaste vergoeding voor schade aan woningen

Het IMG (Instituut voor Mijnbouwschade) stuurde 8 december 2021 een bericht naar zo’n 11.500 schademelders. Daarin staat dat zij  definitief kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om schade af te handelen. Het gaat om aanvragen die vóór 1 november zijn ingediend. De vaste vergoeding is vooral bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Wie kiest voor de vaste vergoeding, ziet af van een maatwerkprocedure met beoordeling van de schade door een onafhankelijke deskundige. Groningers kunnen eenvoudige schade daarmee snel en eenvoudig afhandelen.

Regeling Bijzondere Situaties

Als u te maken heeft met een stapeling van medische, psychische en/of financiële problemen, bovenop de aardbevingsproblematiek, kunt u een beroep doen op de Regeling Bijzondere Situaties. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw situatie en besluit welke extra hulp nodig is.

Onderhoud Rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u gebruik maken van subsidie voor (groot) onderhoud.

Subsidies Monumenten

In het aardbevingsgebied gelden bijzondere regelingen voor panden met een bijzondere status, zoals monumenten. Bent u eigenaar van zo’n pad en wilt u uw pand versterken, onderhouden of aanpassen? Dan kan het zijn dat u daar een vergunning voor nodig heeft. Ook zijn er subsidies waar u misschien aanspraak op kunt maken. Er zijn 3 soorten gebouwen met een bijzondere status: monumenten, karakteristieke of beeldbepalende panden en woningen in een karakteristiek gebied.

Tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties

Als huurder van een woningcorporatie in het aardbevingsgebied Groningen kunt u in een aantal gevallen gebruik maken van de 'regeling tegemoetkoming huurders'. U kunt dan een tegemoetkoming ontvangen voor gemaakte onkosten.

Nieuwbouwregeling NCG

Als u in het aardbevingsgebied nieuwbouw wilt realiseren, adviseren we u om aardbevingsbestendig te bouwen. De extra kosten hiervoor kunt u vergoed krijgen via de Nieuwbouwregeling.

Koopinstrument

Als u moeite heeft met het verkopen van uw woning, kunt u mogelijk gebruik maken van het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen. Zo’n 2 maal per jaar is er een aanvraagronde.

  • Ga naar de website van NCG voor meer informatie over het Koopinstrument.

Subsidie energiebesparing aardbevingsbestendig huis (aanvragen niet meer mogelijk)

Als uw woning wordt versterkt, kunt u subsidie krijgen om uw woning duurzamer te maken.