What are you looking for?
Loading

Stad Groningen

Ruim 2.650 adressen van de versterkingsopgave van de gemeente Groningen liggen in de stad. De meeste van deze adressen liggen in de oostelijke stadswijken. Ongeveer 1.550 adressen zijn van particuliere eigenaren, de andere zijn van woningcorporaties. Op deze pagina staat informatie over wat de versterkingsopgave voor de particuliere eigenaren betekent. Huurders krijgen hierover bericht van hun woningcorporatie.

In het versterkingsplan van de gemeente Groningen gaat het om gebouwen (voornamelijk huizen) waarvoor in 2018 een ‘licht verhoogd risico’ is vastgesteld. De lijst van 2018 heeft bepaald welke gebouwen onderdeel zijn van de versterkingsopgave. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) controleert deze gebouwen, in opdracht van de gemeente. Door het verlagen van de gaswinning is de kans op zware aardbevingen verminderd. 

Vrijwel alle huizen hebben in de periode van 2022-2024 een opname gehad. De meeste eigenaren hebben een beoordeling van hun huis via NCG ontvangen. In deze beoordeling staat of het voldoende bestand is tegen zware aardbevingen of dat versterking nodig is. Uit de beoordelingen blijkt nu dat rond de zeshonderd huizen versterkingsaanpassingen nodig zijn, vaak zijn dat lichte aanpassingen. In een aantal gevallen is er sprake van zwaardere maatregelen. Wanneer de aanpassingen zijn uitgevoerd zijn alle adressen in de stad ‘op norm’. Wat dit betekent voor eigenaren van adressen waarbij versterking nodig is, leggen de bewonersbegeleiders van de NCG in een persoonlijk gesprek aan hen uit. 

Op 6 november 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de rijksoverheid over versterking. Eén van de afspraken is dat particuliere eigenaren van woningen in het versterkingsplan van de stad Groningen aanspraak kunnen maken op subsidie voor woningverbetering en -verduurzaming van maximaal € 17.000. Hierover kregen deze eigenaren eind juni 2021 een brief. Veel particuliere huiseigenaren hebben de subsidie al aangevraagd via Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Heeft u recht op de € 17.000? Dan is dit bedrag voor u gereserveerd tot 2026.