What are you looking for?
Loading

Sint Annen

In Sint Annen is het dorpshuis versterkt en verduurzaamd, de dorpsentree is opnieuw ingericht en er is een nieuwe pluktuin. Daarnaast worden individuele schadegevallen aan woningen hersteld. De gemeente Groningen is doorlopend met bewoners van het dorp in gesprek over dorpsvernieuwingsprojecten.

De dorpsentree aan de noordkant van Sint Annen is opnieuw ingericht. De entree is groener en aantrekkelijker gemaakt en het is nu een mooie plek om elkaar te ontmoeten. Er is een pluktuin en een ronde haag om de Thesingerweg met bankjes aan de binnenkant. De haag is ook bedoeld als signaal aan het verkeer om te benadrukken dat men hier een plek met een verblijfsfunctie betreedt. 

Vrijdag 21 juni 2024 is de nieuwe pluktuin feestelijk geopend. Bewoners waren betrokken bij het ontwerp, een buurman stelde grond ter beschikking en de gemeente hielp bij de uitvoering. In de tuin groeien verschillende bloemen, groenten en fruitsoorten. Bewoners uit het dorp zorgen ervoor dat de pluktuin netjes blijft en toegankelijk voor iedereen.

In april en mei 2022 waren er 2 ontwerpbijeenkomsten in Dorpshuis de Meuln over de herinrichting van de dorpsentree aan de noordwestkant van Sint Annen. Samen met een enthousiaste groep bewoners kwamen we al snel tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp hebben wij vervolgens afgestemd met alle betrokken partijen binnen en buiten de gemeente. Hierdoor hebben we nog een paar kleine aanpassingen moeten doen, waarna we tot onderstaande ontwerp zijn gekomen.

De pluktuin is tot stand gekomen met financiering van netbeheerder TenneT en de provincie Groningen. TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. Om de gevolgen te compenseren investeren TenneT en de provincie in diverse landschaps- en natuurmaatregelen

Na verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen en inwoners is hiervoor een lijst met projecten opgesteld. De herinrichting van de dorpsentree in Sint Annen is onderdeel van deze lijst. Dat betekent dat het project kan rekenen op een bijdrage van € 75.000 uit dit landschapscompensatieprogramma. Dit wordt aangevuld vanuit het budget van wethouder Inge Jongman.