What are you looking for?
Loading

Dorpsommetjes

In 2016 stelden we samen met de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer dorpsvisies op. In deze dorpsvisies kwam de wens voor meer en leukere wandelmogelijkheden naar voren. Daarom koos de gemeente er in 2022 voor om dit voor alle dorpen in het ‘gebied Ten Boer’ als project op te pakken. 

Het idee voor een ommetje komt van inwoners in dorp of wijk. De eerste initiatieven zijn al gestart of worden al gerealiseerd. In de meeste gevallen kijken we eerst met een enthousiaste groep bewoners welke wensen en ideeën we verder kunnen uitwerken. 

Vervolgens zoeken we uit wat hiervoor precies nodig is. Moet er een extra voetpad worden aangelegd of maken we gebruik van bestaande paden? Is er behoefte aan bijvoorbeeld een picknickbank, bruggetje, klaphekjes of andere toevoegingen? Is extra informatievoorziening langs de route gewenst? En misschien wel de belangrijkste: hoe staan grondeigenaren hier tegenover?

Bij dit proces ondersteunen wij en denken we mee. Ook kunnen we een financiële bijdrage leveren aan de aanleg van een ommetje. 

Deel het dan via de Stem van Ten Boer. Op dit online platform leest u ook hoe het ervoor staat met de verschillende ideeën. Denken we er nog over na, gaan we het doen of is het al klaar? We houden dit zo goed mogelijk bij.

We zijn momenteel in verschillende dorpen in gesprek over initiatieven voor ommetjes. De voortgang houden we bij via de Stem van Ten Boer. Via deze website kunt u per dorp zien welke ideeën en initiatieven er leven en waar we mee aan de slag gaan.

Foto eind bord einde dorp Garmerwolde
24 augustus 2023: Ommetje Dorpsweg Garmerwolde klaar voor gebruik. 
Foto van mensen bij de plas

Bij het plas-dras gebied, tekst gaat verder na de foto

19 juli 2023: Opening nieuw dorpsommetje bij Thesinge
19 april 2023: Update over voetpad langs Dorpsweg richting Stadsweg