U bent hier

Dorpsvernieuwing

In de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer is het fijn wonen en leven. Dat willen we niet alleen zo houden, maar ook nog versterken. Dat betekent dat we flink gaan investeren, zodat we de leefbaarheid op een (nog) hoger peil brengen.

We zetten in op goede en toegankelijke voorzieningen. En we besteden tijd, energie en middelen aan de versterkingsplannen voor het gebied vanwege de gevolgen van de gaswinning. Samen met bewoners werken we aan een gezonde en veilige toekomst. Er liggen kansen op fysiek en sociaal gebied op het gebied van onze groene leefomgeving. Op deze pagina leest u hier meer over.

Nationaal Programma Groningen

In de gemeente Groningen ondervinden veel inwoners de gevolgen van aardbevingen. Het is belangrijk dat onze dorpen een gezonde en veilige toekomst tegemoet gaan. Daar zet de gemeente Groningen zich voor in. Het gaat niet alleen om herstel. Het aardbevingsgebied moet ook sterker en nog mooier worden. Daarom investeert de gemeente flink in dorpsvernieuwing. Kijk op de website van Nationaal Programma Groningen voor meer informatie over Toukomst, bewonersinitiatieven en andere projecten.

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen? Of wilt u daarover meedenken? Dan kunt u terecht bij het Impulsloket en/of bij het Loket Leefbaarheid.

De Stem van Ten Boer -  Veur mekoar, mit mekoar!

Op de website De Stem van Ten Boer kunnen inwoners meepraten, -denken en -beslissen over de dorpsvernieuwing in Garmerwolde, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Sint-Annen, Lellens, Wittewierum, Winneweer en Woltersum. Hoe maken we onze wijken en dorpen mooier, leuker, veiliger, duurzamer en socialer? De basis hiervoor vormen de Dorpsvisies die we samen met bewoners opstelden. De Dorpsvisies worden doorlopend verrijkt met initiatieven en projecten die inwoners vanuit de dorpen aandragen.

Lees meer over hoe u ideeën en wensen uit kunt wisselen en mee kunt praten over een mooiere toekomst voor uw wijk of dorp op De Stem van Ten Boer.

Dorpsgesprekken

Naast deze digitale weg organiseren we minstens twee keer per jaar gesprekken in de dorpen. Dan wisselen we met elkaar van gedachten over voortgang, kansen en knelpunten rondom dorpsvernieuwing.

Contact met het gebiedsteam

Heeft u een vraag, een opmerking of een idee? Stuur een e-mail naar gebiedsteamtenboer@groningen.nl. Of kom gewoon langs op het gemeentehuis in Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24 in Ten Boer. U bent van harte welkom!