U bent hier

Op welke subsidies kunt u aanspraak maken?

Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies en vergoedingen. Ze komen van verschillende organisaties die werken aan schadeherstel, versterking en plannen voor de toekomst van Groningen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de geldende regelingen en vergoedingen. Via de linkjes vindt u meer informatie.

Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen € 10.000

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000 is aan te vragen vanaf 10 januari 2022 om 09.00 uur. De subsidie is voor woningen die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van NCG en die staan in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt, inclusief de postcodes 9679, 9681 en 9682. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.

Subsidie Waardevermeerdering (SNN)

Als woningeigenaar met een erkende schade van minstens 1.000 euro kunt u via deze regeling een maximaal bedrag van 4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.

Nieuwbouwregeling

Als u in het aardbevingsgebied nieuwbouw wilt realiseren, adviseren we u om aardbevingsbestendig te bouwen. De extra kosten hiervoor kunt u vergoed krijgen via de Nieuwbouwregeling.

Subsidie energiebesparing aardbevingsbestendig huis

Als uw woning wordt versterkt, kunt u subsidie krijgen om uw woning duurzamer te maken.

Koopinstrument

Als u moeite heeft met het verkopen van uw woning, kunt u mogelijk gebruik maken van het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen. Zo’n 2 maal per jaar is er een aanvraagronde.

Waardedalingsregeling

In een deel van onze gemeente zijn de huizenprijzen door de aardbevingen lager dan ze zonder aardbevingen zouden zijn geweest. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft een regeling waarmee u gecompenseerd kunt worden voor deze waardedaling. Vanaf 1 november 2020 kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Vergoeding immateriële schade

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 wordt het mogelijk een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Deze vergoeding wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd.

Regeling Bijzondere Situaties

Als u te maken heeft met een stapeling van medische, psychische en/of financiële problemen, bovenop de aardbevingsproblematiek, kunt u een beroep doen op de Regeling Bijzondere Situaties. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw situatie en besluit welke extra hulp nodig is.

Onderhoud Rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een Rijksmonument? Dan kunt u gebruik maken van subsidie voor (groot) onderhoud.

Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. Als u een idee heeft dat hieraan bijdraagt en daarvoor aanvullende financiering zoekt, kunt u een aanvraag indienen bij het Impulsloket of het Loket Leefbaarheid.

Subsidieregeling Versterking Gebouwen Groningen

Bent u woningeigenaar en heeft u een versterkingsadvies? Dan is het mogelijk om via NCG een bijdrage te ontvangen om uw woning in eigen beheer te (laten) versterken. U kunt subsidie aanvragen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de versterking. Ook voor tijdelijke huisvesting en voor financiering van de afwerking en inrichting van uw woning kan subsidie worden aangevraagd. De voorwaarden staan op de website van NCG.

Tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties

Als huurder van een woningcorporatie in het aardbevingsgebied Groningen kunt u in een aantal gevallen gebruik maken van de 'regeling tegemoetkoming huurders'. U kunt dan een tegemoetkoming ontvangen voor gemaakte onkosten. De voorwaarden staan op de website van NCG.

Funderingssubsidie Woltersum

Huiseigenaren in Woltersum kunnen subsidie aanvragen voor het aanpakken van funderingsproblemen van hun huis. De subsidie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bestemd voor een onderzoek van de fundering, het tweede deel voor herstel of vernieuwing als dat nodig blijkt. Een belangrijke voorwaarde is dat de woning een versterkingsadvies van NCG heeft. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van SNN.
Inwoners van Woltersum die meer willen weten over de funderingssubsidie of versterken in het algemeen, kunnen terecht bij het Inlooppunt in Dorpshuis De Bongerd. Het Inlooppunt is geopend op dinsdag van 13.00 – 15.00 uur en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en is een initiatief van gemeente Groningen, NCG en IMG.

Integrale aanpak

Funderingsproblemen kunnen het duurzaam herstellen van een woning in de weg staan. Het herstellen en waar nodig vernieuwen van de fundering hoort dan ook bij de integrale aanpak van woningversterking en het oplossen van aardbevingsschade in Woltersum. Voor de kosten hiervan kunnen bewoners niet terecht bij NCG en het IMG. Met de funderinssubsidie biedt de gemeente Groningen de inwoners van Woltersum een oplossing voor deze situatie. De subsidieregeling is vastgesteld op basis van een pilot die deze zomer bij een aantal huizen in Woltersum is uitgevoerd.

Blok B subsidie

Eigenaren van adressen die in aanmerking komen voor de subsidie van maximaal 30.000 euro (Blok B) kunnen dit vanaf 15 november 2021 aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).