What are you looking for?
Loading

Subsidieregeling Energieneutraal Ten Post

De subsidieregeling Energieneutraal Ten Post is een subsidie van de gemeente Groningen. De subsidie is voor woningeigenaren in Ten Post, Wittewierum of Kröddeburen (postcodegebied 9792), die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG vallen. De woningen waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd, moeten versterkt worden, zijn nog in afwachting van het versterkingsadvies of zijn op norm verklaard.

De subsidie is bedoeld om de woning duurzamer te maken. Eigenaren kunnen maximaal € 28.000 aanvragen. Er is genoeg tijd om de subsidie aan te vragen, want de subsidie staat open tot 1 januari 2028. Daarnaast heeft de gemeente voldoende geld gereserveerd, zodat alle aangeschreven woningeigenaren de subsidie van maximaal € 28.000 kunnen aanvragen.

Brochure subsidieregeling Energieneutraal Ten Post

De gevolgen van de aardbevingen leiden tot ongelijkheid in het dorp. Een groot deel van de woningeigenaren in de Nije Buurt krijgt een nieuwe, duurzame woning, maar dat geldt niet voor iedereen. Met deze subsidieregeling helpt de gemeente Groningen woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor de zogenoemde sloop- en nieuwbouwregeling, om hun woning te verduurzamen. Zo wil de gemeente de ongelijkheid in het dorp verkleinen. 

Lees het verhaal van Dietie over haar ervaring met deze subsidie

U krijgt subsidie voor het verduurzamen van uw woning. U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Het aanschaffen van materiaal en de installatiekosten door een professionele uitvoerder (installateur/aannemer).
  • Voor het aanbrengen of installeren van diverse energiebesparingsmaatregelen, zoals isolatiematerialen, HR++ glas, kozijnen, zonnepanelen, (zonne-)warmtepomp door een professionele uitvoerder. Alle energiebesparingsmaatregelen kunt u in dit document vinden.

De subsidie geldt alleen voor maatregelen die worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf en die bijdragen aan de verduurzaming. De subsidie geldt niet voor zaken als stoffering, inrichting dakpannen, stucwerk, etc. Daarnaast ook niet voor in eigen beheer zelf uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen.

  • De woning staat in Ten Post, Kröddeburen of Wittewierum en ligt in het postcodegebied 9792.
  • De aanvrager is de eigenaar van de woning waar de aanvraag voor gedaan wordt.
  • De woning valt niet onder de sloop-/nieuwbouwregeling van NCG in het kader van de versterkingsopgave van NCG.
  • De subsidie geldt alleen voor bestaande bouw.
  • De subsidie geldt niet voor bedrijfspanden, schuren en andere objecten die geen woning zijn.
  • De aanvrager heeft een Energieadvies-rapport van EnergiePloeg*. 
  • De aanvrager heeft de subsidie € 7.000 Verduurzaming of € 17.000 Verbetering en Verduurzaming van SNN al aangevraagd.

*Energieadvies-rapport

Het energieadvies-rapport geeft u inzicht in welke maatregelen u kunt nemen in het verduurzamen. De medewerkers van EnergiePloeg maken een grondige energiescan van uw woning. Wat is de staat van uw huis? Welke maatregelen zijn wenselijk? Wat is mogelijk, wat is passend? Op basis van deze scan krijgt u een gratis verduurzamingsadvies-op-maat. 

Heeft u nog geen energieadvies-rapport? Meld u dan aan voor een gratis energiescan van EnergiePloeg. Mail uw contactgegevens naar versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

U kunt de subsidie Energieneutraal Ten Post aanvragen via gemeente.groningen.nl.

Heeft u hierbij hulp of advies nodig? Kom dan langs bij het inlooppunt in het dorpshuis ’t Holt in Ten Post elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. 

De verduurzaming van uw woning kan mogelijk vragen oproepen. Daarom bieden we samen met de NCG en EnergiePloeg voor elke woning ondersteuning aan bij de verduurzaming. Dit geldt voor woningeigenaren die in aanmerking komen voor de subsidie Energieneutraal Ten Post.

Als uw woning nog versterkt moet worden, kunnen energieadviseurs van EnergiePloeg u helpen met het maken van keuzes voor de verduurzaming. Zij gaan met u en uw aannemer hierover in gesprek. Dit gebeurt in afstemming met de Nationaal Coördinator Groningen.

Als uw woning voldoet aan de veiligheidsnorm, hoeft uw woning niet meer versterkt te worden. Als dit het geval is, dan kunt u gebruik maken van energie-adviseurs van de gemeente Groningen. Zij kunnen u helpen met het maken van keuzes bij de verduurzaming van uw huis. 

Voor sommige woningen is het nog niet bekend of de woning versterkt moet worden of op veiligheidsnorm is. Is dat bij u het geval? Dan adviseren we u om  nog even te wachten met de verduurzaming van uw woning. Misschien moet uw woning versterkt worden. Als dit het geval is, neemt de NCG mogelijke verduurzamingsmaatregelen, zoals isolerende maatregelen, mee in de versterking van uw woning.

Wat kan een energie-adviseur van de gemeente voor u betekenen?

• Hij kan met u kijken naar het Energieadvies-rapport van EnergiePloeg.
• Hij kan u helpen met de subsidieaanvraag Energieneutraal Ten Post.
• Hij kan u adviseren in offerteaanvragen.
• Hij kan met u meedenken over extra financieringsmogelijkheden, zoals andere subsidies en leningen.

De gemeente heeft twee energiecoaches beschikbaar gesteld: Freddy Potze en Marcel IJzer. U kunt contact met ze opnemen voor het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Als uw woning versterkt moet worden, is het aan te raden om de verduurzamingsmaatregelen ook direct mee te nemen. Dit bespaart geld. Bovendien zit u dan niet twee keer in de verbouwing. Dit noemen wij koppelkansen.

Werkzaamheden combineren

Waar het kan, proberen we bij de versterkingsmaatregelen tegelijk te verduurzamen. Gemeente, NCG en Bouw Impuls werken hierbij nauw samen. Door werkzaamheden te combineren, willen we de bouwoverlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperken. Als dit voor uw woning van toepassing is, neemt Bouw Impuls of NCG contact met u op.

Is uw woning op norm? 

Dan hoeft er niet versterkt te worden en zijn er geen koppelkansen. U kunt zelf een professionele uitvoerder inschakelen en starten met de verduurzaming wanneer u dat wilt. Een energieadviseur van de gemeente Groningen kan u helpen bij het maken van keuzes. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de aanvraag van de subsidieregeling. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt. Op die manier wordt voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner zoveel mogelijk beperkt. Onze privacyverklaring kunt u hier lezen. De privacyverklaring van de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post kunt u hier lezen.