U bent hier

Schade en gaswinning

Waar kunt u terecht als u schade hebt door gaswinning?

Acuut onveilige situatie (AOS) melden bij IMG

Voelt u zich onveilig in uw woning en denkt u dat dit komt door een aardbeving? Meld dit dan bij IMG via de website van IMG. U krijgt binnen 48 uur duidelijkheid over de constructieve veiligheid. Waar nodig neemt IMG direct preventieve maatregelen.

Schade door aardbevingen, bodemdaling en -stijging

Aardbevingen kunnen soms scheuren en andere schade aan gebouwen veroorzaken. Sinds 1 juli 2020 handelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) alle schade af die veroorzaakt wordt door bevingen, bodemdaling- en stijging. IMG is een onafhankelijk bestuursorgaan.

Het IMG vergoedt schade die het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Het gaat daarbij om alle vormen van schade. Van fysieke schade (zoals scheuren in muren en vloeren, gebroken riolering) tot waardedaling van uw woning en immateriële schade.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie.

Schade melden

Schade melden? Ga naar de website van IMG of bel: 0800 – 4444 111.
Lees je hoe schade melden precies werkt en wat er na je melding gebeurt op de website van het IMG.

Vergoeding voor immateriële schade

Sinds november 2021 kunnen Groningers met ernstig leed en verdriet door bevingen ook een vergoeding krijgen. Meer informatie leest u op de website van IMG.

Waardedalingsregeling (IMG)

Aardbevingen door gaswinning zorgen in delen van Groningen tot waardedaling of verminderde waardestijging van huizen. Voor de zekerheid is rond dat gebied een extra brede grens getrokken, zodat mensen op de grens daarvan niet tekort worden gedaan. Huiseigenaren krijgen hiervoor een vergoeding van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit heet de waardedalingsregeling.

Op de website van IMG staat een animatie met uitleg over waardedalingsregeling (in Nederlands en Gronings).

Keuze voor een vaste vergoeding

Het IMG (Instituut voor Mijnbouwschade) stuurde 8 december 2021 een bericht naar zo’n 11.500 schademelders. Daarin staat dat zij  definitief kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om schade af te handelen. Het gaat om aanvragen die vóór 1 november zijn ingediend. De vaste vergoeding is vooral bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades.

Lees meer over de vaste vergoeding op de website van IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).