What are you looking for?
Loading

Schade door aardbevingen, bodemdaling en -stijging

Aardbevingen kunnen soms scheuren en andere schade aan gebouwen veroorzaken. Sinds 1 juli 2020 handelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) alle schade af die veroorzaakt wordt door bevingen, bodemdaling- en stijging. IMG is een onafhankelijk bestuursorgaan.

Het IMG vergoedt schade die het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Het gaat daarbij om alle vormen van schade. Van fysieke schade (zoals scheuren in muren en vloeren, gebroken riolering) tot waardedaling van uw woning en immateriƫle schade.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie.