U bent hier

Subsidies Monumenten

Deze pagina is bedoeld voor eigenaren van een pand met een bijzondere status (zoals monumenten) in het aardbevingsgebied dat versterkt moet worden.

Misschien wilt u ook onderhoud plegen of iets aanpassen aan de woning? Soms is daar een vergunning voor nodig. En er zijn subsidies waar u misschien aanspraak op kunt maken. U leest in deze folder welke vergunningen u nodig heeft en welke subsidies er zijn.

Waar moet u op letten en waar kunt u terecht?


We onderscheiden drie type gebouwen:

•    Monument
•    Karakteristiek of beeldbepalend pand
•    Woning in een karakteristiek gebied

Welke vergunningen?

Monumenten

Voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten moet voor herbestemming, restauratie, verbouw, groot onderhoud of andere wijzigingen een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt ook voor herstel van bevingsschade, versterking en (gedeeltelijke) sloop. Voor gewoon onderhoud, zoals het schoonmaken van de goten, schilderen in dezelfde kleur is meestal geen vergunning nodig. Ook voor het veranderen van inpandige onderdelen die geen historische waarde hebben, zoals een nieuwe keuken of badkamer, is meestal geen vergunning nodig.

Karakteristieke of beeldbepalende panden

Voor karakteristieke panden en panden in een karakteristiek gebied moet in sommige gevallen een vergunning worden aangevraagd voor het wijziging van de buitenkant. In het bestemmingsplan leest u voor welke werkzaamheden u een vergunning moet aanvragen. Ook leest u daar wat de status van een gebouw/gebied is,  én de regels voor vergunningen. Kijk hiervoor op op www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie over vergunningen voor karakteristieke en beeldbepalende panden in het aardbevingsgebied is te vinden op www.erfgoedloketgroningen.nl.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Er zijn verschillende fondsen en subsidies die u kunt aanvragen voor onderhoud, herstel en/of restauratie. Bekende regelingen zijn:
•    subsidie woonhuismonumenten
•    subsidie voor instandhouding
•    subsidie voor groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten (GRRG)
•    subsidie voor regulier onderhoud rijksmonumenten (RORG)
•    subsidie regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)
De laatst genoemde subsidie, SOK is specifiek voor monumenten in het aardbevingsgebied.
Meer informatie over de regeling is te vinden op: https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulier-onderhoud-k...

Bouwmeester versterking

Sinds eind 2020 is er een bouwmeester versterking, of dorpsbouwmeester. Dat is Dianne Maas-Flim, een architect met veel ervaring op het gebied van erfgoed. Zij spant zich in voor het vasthouden van de ruimtelijke kwaliteit in het aardbevingsgebied. Ze is verantwoordelijk voor behoud van het karakter van de verschillende dorpen, en van panden tijdens de versterkingsoperatie. Dianne Maas-Flim begeleidt bewoners en hun architect bij het realiseren van ontwerpen die recht doen aan de karakteristieke waarden van het gebied.Bouwmeester versterking Dianne Maas

Bouwmeester Dianne Maas-Flim