What are you looking for?
Loading

Wat doet de gemeente?

De gemeente Groningen is opdrachtgever van de NCG. Daarnaast werkt de gemeente aan een gezonde en veilige toekomst voor de dorpen en wijken. 

De gemeente Groningen en NCG maken ieder jaar een plan voor de versterking op dorpsniveau. In dat plan staat met hoeveel en met welke adressen NCG dat jaar begint met het versterkingstraject. Wat de aardbevingssituatie is in Groningen en hoe de gemeente de versterking van woningen en gebouwen aanpakt, leest u in het Lokaal Plan van Aanpak 2023 voor de gemeente Groningen.

Bij het opstellen van het LPA houden we rekening met de beschikbare capaciteit voor de hele regio. Naast opdracht voor NCG biedt het LPA inzicht aan de bewoners van onze gemeente over waar we staan in de versterking. Dat betekent niet dat er op adresniveau in staat wat er gaat gebeuren, maar wel op dorpsniveau. Als het nodig of wenselijk blijkt, kan het gebeuren dat we de plannen in het LPA aanpassen.

De gemeente Groningen werkt aan een gezonde en veilige toekomst voor de dorpen en wijken. Het aardbevingsgebied moet sterker en nog mooier worden. Daarom investeert de gemeente flink in dorpsvernieuwing. Waar het kan, grijpen we kansen om versterking en vernieuwing tegelijk aan te pakken. Op de websites van de Stem van Ten Boer en het Nationaal Programma Groningen leest u meer over dorpsvernieuwing.

Kom gerust langs of neem contact op. Bekijk deze pagina voor onze contactgegevens.