What are you looking for?
Loading

Ten Boer

Op het gebied van versterken en vernieuwen gebeurt er veel in Ten Boer, want het dorp heeft te maken met de gevolgen van de gaswinning. Veel Ten Boersters hebben aardbevingsschade aan hun woning. Om te zorgen dat iedereen in een veilig huis kan wonen, loopt er op dit moment een aantal projecten die vallen onder het programma Versterken en Vernieuwen.

Inrichting openbaar gebied Blinkerdlaan/Ommelanderstraat Nieuwbouw Kievitstraat

Marskramer

Wierden en Borgen heeft 10 nieuwe woningen gebouwd, die voorlopig ingezet zijn voor de tijdelijke huisvesting van huurders uit het project Ommelanderstraat/Blinkerdlaan. 

Scholen

Kids2B, OBS de Huifkar (Kievitstraat) en CBS De Fontein (A.H. Homanstraat) zijn ondergebracht in een nieuw Kindcentrum. Basisschool De Poort (Emmerwolderweg) wordt versterkt en dat project wordt begeleid door de NCG.

Plannen Woldwijk

Begin dit jaar heeft de gemeente gesproken met de cv Woldwijk en de omwonenden over tijdelijke huisvesting. Daarnaast werd de bewoners gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van het gebied op de lange termijn. Er waren drie presentaties:

De Fazanthof

30 adressen van de Fazanthof vallen onder de sloop-/nieuwbouw regeling. In augustus 2020 werd gestart met de sloop van de woningen aan de Fazanthof, om plaats te maken voor veilige, nieuwe woningen. De bewoners hebben tijdens de bouw aan de Boersterweg gewoond. Inmiddels zijn ze bijna allemaal terugverhuisd naar hun nieuwe woning.

De Hamplaats

Hier zijn 24 woningen gesloopt en herbouwd. De aanpak van het openbaargebied is zo goed als afgerond. De meeste bewoners zijn inmiddels terug naar hun vertrouwde plekje aan de Hamplaats in een nieuwe, aardbevingsbestendige woning.