What are you looking for?
Loading

Herontwikkeling Nije Buurt Ten Post

In Ten Post gaat de komende jaren veel gebeuren. Waar het kan, pakken we versterking en dorpsvernieuwing in samenhang met elkaar aan. Huizen worden vervangen of versterkt en dat biedt een goede kans om het openbaar gebied ook aan te pakken.

 

Project:Herontwikkeling Nije Buurt
Locatie:Nije Buurt, Ten Post
Planning:start project: 2022

De dorpsvernieuwing van het dorp Ten Post is een samenwerking van bewoners, woningcorporatie Wierden en Borgen, Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Groningen. We gaan het de komende jaren in verschillende stappen uitvoeren. De eerste stap is de herontwikkeling van de Nije Buurt. Hier is de versterkingsopgave inmiddels in volle gang.

In de Nije Buurt staan 148 woningen (waaronder 61 corporatiewoningen). Deze 148 woningen komen in aanmerking voor een sloop- nieuwbouwtraject of een versterkingstraject van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook zijn er twee scholen en één kerkgebouw in de wijk.

De hele Nije Buurt gaat op de schop. Ook het openbaar gebied wordt aangepakt. Waar het kan, maken we van de gelegenheid gebruik om de wijk opnieuw in te richten, te verbeteren en groener te maken dan het nu is.

Herinrichting Jan Zijlstraat (oktober - december 2023)

Ambities gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft ambities op het gebied van mobiliteit, groen, klimaat en duurzaamheid vastgelegd in de ‘Next City’, in de leidraad openbare ruime en in het gemeentelijk beleid. De gemeente streeft ernaar om deze ambities in samenhang met elkaar op te pakken. Bij elke opgave voor herontwikkeling, of deze nu gaat over de openbare ruimte of meer stedenbouwkundig van aard is, kijken we hoe en of dit kan. Ook bij de herinrichting van de Nije Buurt onderzoeken we of en hoe we verbeteringen op de genoemde beleidsterreinen mee kunnen nemen in onze voorstellen.