U bent hier

Van

Tot

Nieuws

Basisschool in Garmerwolde versterkt

In mei 2022 heeft de aannemer de werkzaamheden voor de versterking en het toekomstpakket voor OBS Garmerwolde afgerond. Na de meivakantie konden de kinderen weer naar hun eigen vertrouwde en versterkte school. Tijdens de verbouwing hebben de kinderen les gehad in een tijdelijke school. Netbeheerder Enexis sluit de tijdelijke school af van de energie. Daarna wordt het gebouw in juni 2022 weggehaald.

Groningen wil mogelijke verhoging gaswinning Groningen van tafel

gasvlam gasfornuis

De Groningse overheden doen een beroep op staatssecretaris Vijlbrief om de mogelijke verhoging van de gaswinning in Groningen van tafel te krijgen. Dit schrijven zij in een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris in reactie op zijn Kamerbrief van 19 mei jl. De mogelijke verhoging die Gasunie Transport Services voorstelt is niet uitlegbaar richting inwoners en zorgt weer voor veel onrust in de regio. Lees hier het hele bericht.

IMG bezoekt bewoners die nog geen schade hebben gemeld

IMG-logo

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat de komende periode aanbellen bij adressen in de kern van het aardbevingsgebied waar nog niet eerder schade is gemeld. Tot ongeveer half juni wordt ook gemeente Groningen bezocht.Lees hier het hele bericht.

Groningen adviseert staatssecretaris over vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023

Net als voorgaande jaren adviseren de regionale overheden ook dit jaar de staatssecretaris Mijnbouw voor het vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023. Het komende gasjaar produceert Groningen minimaal, zodat het veld alleen nog opgestart kan worden bij extreme kou en bij gelijktijdige uitval van de stikstoffabrieken. Er wordt geen Gronings gas meer gebruikt voor huishoudens, bedrijven en export. Dit is een belangrijke stap naar volledige sluiting van het Groningenveld. Lees hier het hele bericht op de website van de provincie Groningen.

Pas op voor oplichters!

Pas op!

We krijgen opnieuw berichten dat personen en bedrijven tegen betaling hulp aanbieden bij het aanvragen van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van €10.000,-. Dit zijn geen medewerkers van de gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), het Instituut Mijnbouwschade Groningen en/of het Regionaal Energieloket. Hulp bij een subsidieaanvraag van een van deze instanties is altijd gratis. Lees hier het hele bericht.

Update derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Waar knapt jouw huis van op?

Er komt een nieuwe aanvraagronde voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen €10.000. Hiervoor is voldoende geld beschikbaar. In gezamenlijkheid tussen het ministerie van EZK en het SNN wordt deze aanvraagronde voorbereid. Binnenkort bekend wanneer de subsidie open gaat. Iedereen die voor deze subsidie in aanmerking komt, wil graag snel duidelijkheid. Na het mei reces informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer hierover. Dat betekent dat half mei bekend wordt vanaf wanneer de subsidie aangevraagd kan worden. Het ministerie en het SNN benadrukken dat het later bekend maken van de startdatum geen gevolgen heeft voor de datum waarop de subsidie open gaat.

Voorop staat: de subsidie gaat vóór de zomervakantie van Noord-Nederland geleidelijk open. Iedereen die in aanmerking komt, heeft voldoende tijd om een aanvraag in te dienen.Zodra er meer nieuws is over de derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen, melden wij dit via onze website en social mediakanalen.

Subsidie voor rijksmonumenten, karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

Subsidie erfgoed karakteristieke panden aanvraag 30-april-2022

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen kunnen nog steeds subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie. Er is 3.250.000 euro beschikbaar waarvan 2 miljoen euro voor aardbevingsgemeenten. De subsidie is van 22 maart tot en met 2 mei aan te vragen bij de provincie Groningen.

Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten. Deze subsidies zijn tot en met 30 april aan te vragen bij het Erfgoedloket Groningen.