U bent hier

Van

Tot

Nieuws

Koning Winter legt graafwerkzaamheden stil


De gemeente Groningen heeft vanwege de winterse weeromstandigheden een zogeheten ‘breekverbod’ ingesteld. Dit betekent dat er voorlopig niet gegraven mag worden.

Er wordt geboord in Ten Post

In Ten Post komen nieuwe kabels en leidingen voor onder andere elektriciteit en water. Er mag alleen in de bodem gewerkt worden als er eerst bodemonderzoek is uitgevoerd.

Raad stelt vragen na dorpsgesprekken aardbevingen

De Groningse gemeenteraad stelt het college van B&W vragen naar aanleiding van de 3 dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek. Ze gaan over zorgen en vragen die bij inwoners van dorpen in het aardbevingsgebied leven.

Fietsoversteekplaats Boersterweg

Verschillende bewoners hebben hun zorgen geuit over de veiligheid van de fietsoversteekplaats aan de Boersterweg, ter hoogte van de tijdelijke huisvesting.

Burgemeester en wethouders huis-aan-huis als postbodes

De gemeente Groningen heeft samen met de NCG gezorgd dat de brieven voor alle inwoners passend zijn. Dit kan namelijk per situatie en per adres verschillen. De eerste brieven zijn op de dag na Kerst bezorgd in Ten Post, Winneweer, Woltersum en Lellens.