What are you looking for?
Loading

Ten Post

In Ten Post doen we veel. Waar het kan, pakken we versterking en dorpsvernieuwing in samenhang met elkaar aan. Huizen worden vervangen of versterkt en dat biedt een goede kans om het openbaar gebied ook aan te pakken.

De dorpsvernieuwing van het dorp Ten Post is een samenwerking van bewoners, woningcorporatie Wierden en Borgen, Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Groningen. We gaan het de komende jaren in verschillende stappen uitvoeren. De eerste stap is de herontwikkeling van de Nije Buurt. Hier is de versterkingsopgave inmiddels in volle gang.

Samen zijn we bezig om een uitvoeringsprogramma voor het dorp op te stellen, waarin per thema de belangrijkste opgaven worden beschreven. Waar koersen we de komende jaren op zodat Ten Post mooier, sterker en duurzamer uit de versterking komt? De dorpsagenda richt zich op verschillende thema’s. Het uiteindelijke gezamenlijke doel is dat het dorp sterker en mooier uit het proces tevoorschijn komt. De dorpsagenda wordt de komende tijd uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met verschillende acties en projecten.

Openbare ruimte dorpshart

In Ten Post gaan we op twee plekken aan de slag met de openbare ruimte. Ten eerste gaat het om enkele verbeteringen voor het dorpshart. Concreet gaat het hierbij om het herinrichten van de Oude Linten.

Herontwikkeling Nije Buurt

We gaan aan de slag met de openbare ruimte in de Nije Buurt. In de Nije Buurt staan 148 woningen (waaronder 61 corporatiewoningen). Deze 148 woningen komen in aanmerking voor een sloop- nieuwbouwtraject of een versterkingstraject van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook zijn er twee scholen en één kerkgebouw in de wijk.

De hele Nije Buurt gaat op de schop. Ook het openbaar gebied wordt aangepakt. Waar het kan, maken we van de gelegenheid gebruik om de wijk opnieuw in te richten, te verbeteren en groener te maken dan het nu is.

Huis van Ten Post

De inwoners van Ten Post hebben via de dorpsvisie en verschillende bijeenkomsten aangegeven een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten te missen in het dorp. In de gestarte dorpsvernieuwing in Ten Post gaan we dit dorpshart realiseren. We zien het als een belangrijke ontwikkeling voor initiatieven op het gebied van wonen, werken en zorg. Hiermee behouden en versterken we de leefbaarheid in het dorp en zorgen we er voor dat Ten Post aantrekkelijker wordt voor nieuwe bewoners.

Samen met vertegenwoordigers van het dorpshuis, basisschool De Wieken, de Protestante Gemeente en  sportvereniging TEO werken we aan een nieuw multifunctioneel gebouw: het Huis van Ten Post. De locatie voor het nieuwe gebouw is achter het huidige dorpshuis. Samen zijn we bezig om meerdere activiteiten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld zorg en jeugd, in het nieuwe gebouw onder te brengen.

Subsidieregeling energieneutraal Ten Post

De subsidieregeling Energieneutraal Ten Post is een subsidie van de gemeente Groningen. Een deel van de woningeigenaren krijgt een nieuwe, duurzame woning en daardoor een lagere energierekening. Maar dat geldt niet voor iedereen. Daardoor leiden de gevolgen van de aardbevingen tot ongelijkheid in het dorp.

Met de subsidieregeling Energieneutraal Ten Post helpt de gemeente Groningen woningeigenaren die niet in aanmerking komen voor de zogenoemde sloop- en nieuwbouwregeling, om hun woning te verduurzamen. Zo wil de gemeente de ongelijkheid in het dorp verkleinen.

De subsidie is voor woningeigenaren in Ten Post, Wittewierum of Kröddeburen (postcodegebied 9792), die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vallen. De woningen waarvoor de subsidie kan worden aangevraagd, moeten versterkt worden, zijn nog in afwachting van het versterkingsadvies of zijn op norm verklaard. De subsidie is bedoeld om de woning duurzamer te maken. Eigenaren kunnen maximaal € 28.000,- aanvragen.

Sociale activiteiten in Ten Post

Samen met WIJ Groningen ondersteunen we  diverse verenigingen en initiatieven bij het organiseren van sociale activiteiten en projecten in Ten Post. Om zo bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Ten Post.

Project Herontwikkeling Nije Buurt Project Huis van Ten Post Energieneutraal Ten Post